Beter Benutten

Rijk, regio en bedrijfsleven nemen in dit programma samen innovatieve maatregelen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s te verbeteren. Beter Benutten is een platform van en voor betrokkenen bij het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

In het programma Beter Benutten werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren. Sinds 2011 hebben de maatregelen geleid tot 48.000 spitsmijdingen per dag. Dit draagt bij aan 19% minder vertraging in de spits op specifieke Beter Benutten trajecten. Deze resultaten zijn behaald met een pakket van ruim 350 praktische, meetbare maatregelen.

In 2014 is besloten het programma voort te zetten tot en met 2017. Het ministerie en de regio’s investeren aanvullend circa 600 miljoen euro met als doel het realiseren van 10 procent reistijdverbetering van deur tot deur in de spits in die drukste gebieden. Om dit te bereiken zijn in de 12 regio’s in totaal zo'n 400 projecten in uitvoering.

De komende jaren ligt daarom de nadruk vooral op maatregelen die reizigers in staat stellen op een slimme manier snel op de plek van bestemming te komen. Dat gebeurt aan de hand een aantal belangrijke thema’s: ITS, Fiets, Gedrag, Logistiek, Samenwerken met werkgevers, Onderwijs/(regionaal) OV, P+R en Parkeren, Spitsmijden, Infra-aanpassingen en Duurzaamheid.

Meer weten wat Beter Benutten betekent in Overijssel? Kijk voor meer informatie op de pagina over Beter Benutten Twente en Beter Benutten Regio Zwolle.

Bekijk onderstaande animatie om een beter beeld te krijgen van het programma Beter Benutten.