Slimme en duurzame mobiliteit

Rijk, regio en bedrijfsleven nemen in dit programma samen innovatieve maatregelen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s te verbeteren.

In het programma Slimme en Duurzame Mobiliteit (voorheen: Beter Benutten) werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren. Sinds 2011 hebben de maatregelen geleid tot 48.000 spitsmijdingen per dag. Dit draagt bij aan 19% minder vertraging in de spits op specifieke Beter Benutten trajecten. Deze resultaten zijn behaald met een pakket van ruim 350 praktische, meetbare maatregelen.

Meer weten wat het programma betekent in Overijssel? Kijk voor meer informatie op de pagina van provincie Overijssel. of op werkgeversaanpak mobiliteit Regio Zwolle