Kenniscentrum
Dat fietsen gezond is, weten we allemaal. Maar hoeveel fietsen we eigenlijk? En wat betekent dat voor onze infrastructuur? Hoe zorgt Overijssel ervoor dat de fiets centraal staat? Kortom, heel veel vragen. Op deze pagina vind je (bijna) alle antwoorden. Heb je een vraag of tip voor de redactie? Mail ons: info@365dagenfietsen.nl
Veelgestelde vragen
Kan ik als werkgever bij jullie terecht als het gaat om fietsstimulering?

Provincie Overijssel heeft speciaal voor werkgevers een platform ingericht waar werkgevers werknemers meer informatie vinden over duurzame mobiliteit. Op www.timensofie.nl vind je handige tips en vind je een overzicht van acties en regelingen in Overijssel.

Kan ik subsidie aanvragen bij 365 Dagen Fietsen in Overijssel?

365 Dagen Fietsen in Overijssel is een stichting, die voornamelijk wordt gefinancierd door provincie Overijssel. Hierdoor kan de stichting zich inzetten om projecten en – initiatieven die verband houden met de fiets te verbinden en het draagvlak te vergroten. Wij delen onze kennis en ons netwerk met veel enthousiasme. De stichting heeft echter geen budget beschikbaar om deze projecten of initiatieven financieel te ondersteunen.

Is 365 Dagen Fietsen in Overijssel onderdeel van de provincie?

Nee, 365 Dagen Fietsen in Overijssel is een aparte stichting met een onafhankelijk bestuur. De stichting werkt samen met gemeenten, de provincie, Gastvrij Overijssel en zoekt de verbinding met belangenverenigingen, natuurorganisaties en andere partijen die zich op een of andere manier inzetten voor de fiets. Wel is het zo dat de provincie de belangrijkste opdrachtgever is van de stichting.

Horen '365 Dagen Fietsen in Overijssel' en 'OFC Immer Weiter' bij elkaar?

365 Dagen Fietsen in Overijssel en Immer Weiter zijn afzonderlijke organisaties, met gedeelde ambities en doelen. Onze stichting zet zich in om het fietsgebruik in Overijssel te stimuleren. de Overijsselse Fietsambassadeurs Club Immer Weiter ondersteunt deze ambitie en maakt gebruik van haar netwerk om (voormalig) topsporters, ondernemers en bestuurders met elkaar te verbinden. Meer weten over Immer Weiter? Lees hier meer

Waar vind ik meer gegevens over fietsen in Overijssel?

Op de website van het CBS is veel (landelijke) informatie beschikbaar. Op basis van landelijke en regionale data is in 2019 de Fietsmonitor Overijssel door stichting 365 Dagen Fietsen in Overijssel ontwikkeld. Overijssel beschikt ook over een eigen databank. Je vindt deze gegevens via deze link

Via MarketingOost is ook informatie beschikbaar, die zich met name toespitst op de vrijetijdseconomie. Op deze website  van KennisplatformOost zijn meer gegevens beschikbaar.

Downloads
Nieuw: Fietsmonitor 2023
Toekomstbeeld Fiets (2021)
100 bijzondere fietsbedrijven en -projecten
Positon Paper 365 Dagen Fietsen in Overijssel
Factsheet Fietsen in Overijssel (2019)
Effect corona op mobiliteit in Overijssel (bron: CBS)
Publicaties
Fietsersbond: visie op fietsen 2040
Overijssel: Bakermat van de Fiets

Burgers E.N.R. (Eerste Nederlandse Rijwielfabriek)  was de oudste rijwielfabriek in ons land. Meer dan 150 jaar geleden werd deze fabriek geopend in Hanzestad Deventer. Bovendien was Immer Weiter de eerste officiële fietsclub van Nederland (1871). Over de historie van deze fietsfabrikant is op deze site meer te vinden.

Fietsroutes downloaden

In Overijssel zijn honderden kilometers aan bewegwijzerde routes. Deze routes brengen bewoners en bezoekers langs de mooiste plekken in de provincie. Het routenetwerk wordt onderhouden door de routebureaus in Overijssel. De mtb-routes worden vaak – in samenwerking met fietsclubs en vrijwilligers onderhouden. Een overzicht van het netwerk en de routes is te vinden op de site van VisitOost.