Fill 1 Fill 1

Marcel Elferink

In gesprek met...

Marcel Elferink is sinds 2018 wethouder van de gemeente Deventer. Met de portefeuilles financiën, leefomgeving, mobiliteit, plattelandsbeleid en regionale samenwerking. Tijdens een kennissessie van 365 Dagen Fietsen is het gesprek aangegaan over (duurzame) mobiliteit en wat binnen dit thema de huidige acties én toekomstplannen zijn voor Deventer. 

Mobiliteit in Deventer
De gemeente Deventer heeft duurzaamheid hoog op de agenda staan. De mobiliteit is een belangrijk onderdeel van deze opgave. De opgave van mobiliteit is onderhevig aan een sterke (innovatie) beweging. Door de digitalisering en veranderende maatschappij verandert de opgave. Door de opkomende participatiemaatschappij, het ontstaan van een deeleconomie, het milieubewustzijn en nieuwe vormen van vervoer.  

Deventer legt de rode loper uit voor de fietser
Veel maatregelen zijn erop gericht het fietsen in Deventer nog aantrekkelijker en veiliger te maken. Zowel in de stad als tussen de kernen, verdient de fiets voldoende aandacht als meest duurzame en gezonde manier van verplaatsen. De komende jaren investeert de gemeente in een beter fietsklimaat. Het Programma Fiets 2021-2025 biedt hiervoor de kaders. 

Het Programma Fiets 2021-2025
Veel energie is de afgelopen jaren gestoken in het op peil brengen van het fietsnetwerk en het besef dat de fiets hét vervoermiddel is voor in en buiten de gemeente. Binnen de meerjarenprogrammering van zowel wegonderhoud als investeringen op gebied van infrastructuur heeft de fiets altijd een prominente plek gehad. De afgelopen 10 jaar is voor tientallen miljoenen euro’s geïnvesteerd in het fietsnetwerk van Deventer. Gedenkwaardige projecten zijn de realisatie van de Immer Weiterbrug, de fietstunnel onder de Henri Dunantlaan en de aanleg van diverse fietsenstallingen in de historische binnenstad. Verder zijn verschillende fietsstraten en spoortunnels afgerond. 

Fietsen in het buitengebied
Ook in het buitengebied van Deventer heeft de fiets veel aandacht gekregen bij het omvormen van fietspaden naar beton in combinatie met een verbreding. Specifiek is aandacht uitgegaan naar de fietsveiligheid op bedrijventerreinen, waar vaak in samenwerking met bedrijven de fiets meer prioriteit heeft gekregen. De fiets als hoofd-, voor- en natransport kan, al of niet in de vorm van deelmobiliteit, de logische stap worden naar een duurzaam bereikbare en gezonde Deventer samenleving. 

Bronnen:
https://www.deventer.nl/documenten-verkeer-amp-vervoer/programma-fiets-2021-2025.pdf
https://www.deventer.nl/fietsen
https://www.deventer.nl/verkeer
https://www.deventer.nl/marcel-elferink 

 

Wellicht ook interessant

Nieuws
Vitaal
Bedrijventerrein
Zwolle
Fietsverhaal
Impact fietsen
op gezondheid