Fill 1 Fill 1

Primeur Hengelo

Group 10 11 mei 2022
Primeur in Hengelo
Op de kruising van de Rondweg/Bornsestraat (afrit A1) ter hoogte van Plein Westermaat, starten provincie Overijssel en de gemeente Hengelo de allereerste proef met de zogeheten Fietsketting.

Fietsers die samen een groep van drie of meer vormen (een ketting), krijgen zoveel mogelijk automatisch groen licht bij de kruising.
Het doel van deze proef is om inzicht te krijgen in de doorstroming van fietsers en de fietsveiligheid en fietscomfort te verbeteren. Ook wordt de proef gebruikt om de techniek van de slimme camera’s en verkeersinstallatie te testen en te verbeteren.

Een veilige doorstroming
“In Overijssel streven we naar veilige, duurzame en slimme mobiliteit. Dat komt in deze innovatieve proef in Hengelo goed naar voren. Met name in de stedelijke gebieden wordt het steeds drukker en zorgen snelheidsverschillen op het fietspad vaker voor verkeersonveilige situaties en opstoppingen. De fietsketting stimuleert fietsers om op gepaste afstand bij elkaar te gaan fietsen. Dit leidt tot lagere onderlinge snelheidsverschillen en een betere doorstroming.”, aldus gedeputeerde Boerman van de provincie Overijssel. Ook wethouder Gerard Gerrits is blij met de proef. ‘We zijn de afgelopen jaren druk geweest met de fietsverbindingen in Hengelo. De fiets heeft zich namelijk nog meer als een serieus vervoermiddel ontwikkeld, ook voor regionale verplaatsingen. Deze proef helpt ons bij het in kaart brengen van de verplaatsingen met de fiets en het stimuleren van fietsen. Ik ben trots dat wij in Hengelo als eerste deze proef mogen uitvoeren.’

Hoe werkt het
Fietsers gaan vanaf een aangegeven punt op de route in een gelijk tempo twee-aan-twee of achter elkaar fietsen. De opvolgende fietsers sluiten aan zodat er een ketting ontstaat. De slimme camera’s weten dat er een ketting aan fietsers nadert, waarna het verkeerslicht sneller of langer groen geeft aan de naderende groep fietsers. Zo kan de groep makkelijk doorfietsen. Nadat de fietsers het groene licht hebben gepasseerd kunnen ze de ketting loslaten. Aan de hand van de gegevens vanuit de camera en verkeerslichten wordt de analyse zoals groepsgrootte en snelheid uitgevoerd. Op de route worden de fietsers positief gestimuleerd om in de ketting te gaan fietsen.

Op www.hengelo.nl/fietsketting is meer informatie te vinden over de proef.

Wellicht ook interessant

Fietsverhaal
Impact fietsen
op gezondheid
Fietsverhaal
Bijdrage fietsclubs
aan de gemeenschap