Fill 1 Fill 1

Provincie Overijssel investeert extra in slimme fietsoplossingen

Group 10 2 juli 2021

De provincie Overijssel gaat, samen met een tweetal bedrijven, extra investeren in slimme fietsvoorzieningen in Overijssel. Eerder deze maand heeft het Europese Interreg Noordzeeregio programma hierop 50% subsidie toegezegd. De investeringen vinden plaats binnen het Europese project BITS (Bicycles and ITS). Het doel is om fietsen aantrekkelijker te maken door slimme fietsoplossingen toe te voegen aan de bestaande fietsinfrastructuur.

De provincie Overijssel is de lead partner van het Europese BITS-project dat door middel van slimme fietsoplossingen het fietsen in de provincie een extra impuls wil geven. Gedeputeerde Bert Boerman: “Traditioneel wordt fietsen in Nederland gestimuleerd door investeringen in fietspaden, fietsenstallingen en gedragscampagnes. Overijssel doet dat ook, denk aan de fietssnelweg F35, het realiseren van snelle fietsroutes samen met gemeenten en de campagne timensofie.nl. Maar in het BITS project doen we meer. We kijken hoe we met ICT-oplossingen het fietsen kunnen stimuleren door het veiliger, sneller, comfortabeler en gemakkelijker te maken. Je kunt daarbij denken aan fietsverkeerslichten die sneller op groen springen als er veel fietsers aankomen, deelfietsen beschikbaar stellen op stations en bedrijventerreinen en onveilige fietsoversteken beveiligen met waarschuwingslichten als er fietsers aankomen”.

Uitbreiding BITS project

De provincie Overijssel doet dit niet alleen, maar in een samenwerkingsverband met overheden, kennisinstellingen en bedrijven in België, Denemarken, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De uitbreiding betekent dat de BITS project partners gezamenlijk € 721.774 extra zullen investeren in slimme fietsoplossingen, waarop 50% subsidie wordt verstrekt door het Interreg Noordzeeregio programma. Met de toegekende subsidie kan het BITS project zijn activiteiten op een aantal terreinen uitbreiden:

  1. Er worden slimme fietsoplossingen geïmplementeerde in nieuwe steden die eerder nog niet actief waren in BITS, in de provincie Overijssel, East Riding of Yorkshire Council (Engeland) en in de stad Oldenburg (Duitsland);
  2. Nieuwe technieken, waaronder innovatieve manieren om verkeerslichten eerder op groen te zetten, nieuwe manieren om fietsers te tellen en deelfietsen met sensoren die de luchtkwaliteit meten.
  3. Nieuwe projectpartners: Deelfiets Nederland (Zwolle), Cycledata (Zeewolde), de stad Oldenburg.

Uiteindelijk moet deze uitbreiding ertoe leiden dat meer mensen (langer) gaan fietsen, wat zal bedragen aan een verminderde CO2-uitstoot in het Noordzeeregio-gebied.

Investering past in breder plaatje

“De extra investering in slimme fietsoplossingen moet gezien worden in een breder plaatje” aldus de gedeputeerde. “We investeren al vele miljoenen euro’s in infrastructuur voor fiets en verkeersveiligheid. De slimme fietsoplossingen komen hiervoor niet in de plaats maar zijn juist een extra investering om het fietsen in de provincie verder te stimuleren. Corona heeft iedereen doordrongen van een gezondere leefstijl, en fietsen past daar heel goed in, of het nu naar het werk is of recreatief.”

Over het BITS project

Het BITS-project(verwijst naar een andere website) wordt medegefinancierd door het Interreg Noordzeeregio-programma van de Europese Unie(verwijst naar een andere website). Dit programma stimuleert onder meer duurzaam transport en groene mobiliteit. Met de uitbreiding telt het project nu dertien partners, afkomstig uit diverse landen rond de Noordzee. Zij focussen onder meer op een beperking van de CO2-uitstoot door het fietsgebruik onder bepaalde doelgroepen met minstens 10% te verhogen.

De provincie Overijssel coördineert het BITS-project. Andere Nederlandse partners zijn de gemeente Zwolle, Deelfiets Nederland en Cycledata. Buitenlandse partners in het project zijn de provincie Antwerpen, Brugge, VIVES en Cycling Industries Europe (België), de stad Oldenburg, universiteit Oldenburg en Baron Mobility (Duitsland), Aarhus (Denemarken) en East Riding of Yorkshire Council (Engeland).

Wellicht ook interessant

Nieuws
Vitaal
Bedrijventerrein
Zwolle
Fietsverhaal
Impact fietsen
op gezondheid