Fill 1 Fill 1

Fietsfile: de economische bijdrage van een fiets

Group 10 26 oktober 2023
Door  Guido Wapstra
Fietsfile:
In de fietsfiles word je meegenomen in relevant onderzoek, gelieerd aan de 'fiets'. Elke week een onepaper van MarketingOost, Strategie, Onderzoek & Innovatie over een bepaald onderzoek in combinatie met de fiets. Deze keer wordt er dieper ingegaan op de 'economische bijdrage van de fiets'.

Heropleving van een iconisch vervoersmiddel
De fiets, al eeuwenlang een iconisch vervoersmiddel, heeft in de moderne samenleving een bijzondere heropleving en transformatie ondergaan. Naast het bieden van een milieuvriendelijke en gezonde manier om jezelf te vervoeren, heeft de fiets een aanzienlijke economische waarde verworven, die verder reikt dan alleen persoonlijke mobiliteit. In de afgelopen decennia is de fiets geëvolueerd tot een bron van economische groei, werkgelegenheid en toerisme. Dit heeft geleid tot een diepgaand besef van de bredere impact van fietsgerelateerde activiteiten op zowel lokaal gemeenschapsniveau als nationale economieën. We verkennen in dit artikel diverse facetten van de economische waarde van de ‘fiets’ om te benadrukken dat het een duurzame en stimulerende kracht is binnen de wereldwijde markt. 

Directe economische waarde 
De economische betekenis van de fiets kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Zo kun je kijken naar de directe verkoopwaarde van nieuwe fietsen. Dit was in 2021 ruim 1,5 miljard euro in Nederland. Nu wordt er in Nederland ook vaak op ‘tweedehandsjes’ gefietst en ook dat heeft een sterke economische waarde, namelijk maar liefst 177,5 miljoen euro aan omzet in heel Nederland. (Stichting BOVAG-RAI Mobiliteit, 2022).  

Explosieve groei banen mede door Overijsselse fietsfabrikanten 
Naast de pure directe economische waarde op de economie zorgt de ‘fiets’ ook voor veel werkgelegenheid. Om een beeld te schetsen van de werkgelegenheid in de fietsindustrie in Overijssel kijken we naar de volgende vier SBI (standaard bedrijfsindeling) codes: 

  • Vervaardiging van motor- en bromfietsen 
  • Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens 
  • Groothandel in fietsen en bromfietsen  
  • Winkels in fietsen en bromfietsen.  

Onderstaande figuur geeft de ontwikkelingen van het aantal arbeidsplaatsen vanaf 2019 weer: 

De enorme stijging bij de productie van fietsen en invalidewagens in Overijssel is nagenoeg volledig toe te schrijven aan twee bedrijven: Cycling Sports Group Europe (van 100+ naar 300+) en Nijland Cycling (van 30+ naar 60+). De rest betreft voornamelijk eenmansbedrijven (Provincie Overijssel, 2023).  

Extra spin-off bij toerisme en recreatie
Naast dat de ‘fiets’ zelf zorgt voor economische ontwikkeling, zorgt ook het fietsen in een regio voor een economische impuls. Uit het Continu Vrijetijds Onderzoek (CVTO) blijkt dat fietsers tijdens een recreatieve fietstocht gemiddeld €4 besteden per activiteit. Wanneer we dit vermenigvuldigen met het aantal recreatieve fietstochten in Overijssel (9.248.000 in 2018 volgens onderzoek NBTC-NIPO) komen we op een directe besteding van €36.992.000 in Overijssel.  

 

Jouw vragen en input stellen we op prijs!

Fietsen is dus zowel direct als indirect van groot belang voor de (Overijsselse) economie en een activiteit dat om meerdere genoemde redenen gestimuleerd moet blijven worden. Zou je jouw vraag graag beantwoord zien of heb je een goed idee of verdienmodel om te delen via het platform 365 dagen fietsen in Overijssel? Kom in contact door een mail te sturen naar info@365dagenfietsen.nl  

Bronnen  

Wellicht ook interessant

Fietsverhaal
Impact fietsen
op gezondheid
Fietsverhaal
Bijdrage fietsclubs
aan de gemeenschap