Fill 1 Fill 1

Fietsfile: fietsinnovaties

Group 10 21 augustus 2023
Fietsfile:
In de fietsfiles word je meegenomen in relevant onderzoek, gelieerd aan de 'fiets'. Elke week een onepaper van MarketingOost, Strategie, Onderzoek & Innovatie over een bepaald onderzoek in combinatie met de fiets. Deze keer alles over hoe fietsinnovaties en bereikbaarheid.

Algemeen

Bereikbaarheid is een belangrijk onderwerp in de moderne samenleving, omdat mensen steeds meer behoefte hebben aan mobiliteit. Er zijn verschillende manieren om bereikbaarheid te verbeteren, zoals het verbeteren van de infrastructuur en het bevorderen van alternatieve vormen van vervoer, zoals fietsen. Fietsen is een duurzame en gezonde manier van transport die steeds populairder wordt. Fietsen biedt veel voordelen, zoals een snelle en efficiënte manier van verplaatsen, geen last van verkeersopstoppingen en het is ook nog eens goed voor de gezondheid. Fietsen kan ook helpen om de bereikbaarheid te verbeteren doordat het een goedkope en milieuvriendelijke manier van transport is. 

Er zijn veel initiatieven om fietsen te bevorderen en de bereikbaarheid te verbeteren. Zo worden er bijvoorbeeld steeds meer fietspaden aangelegd en worden er fietsenstallingen gebouwd bij openbare gelegenheden en treinstations. Ook worden er campagnes gevoerd om mensen aan te moedigen om vaker de fiets te pakken in plaats van de auto. Al met al kan fietsen een belangrijke rol spelen in het verbeteren van de bereikbaarheid en het verminderen van de drukte op de wegen. In deze fietsfile nemen we je mee in de bereikbaarheid in Overijssel, waarom mensen de fiets pakken i.p.v. de auto en enkele innovaties over fietsbereikbaarheid.  

Afstand tot voorzieningen

Als we willen begrijpen hoe goed een bepaald gebied is ontsloten, is het belangrijk om te kijken naar de afstand tot belangrijke voorzieningen. In Overijssel zien we dat de afstanden tot voorzieningen gemiddeld wat groter zijn dan in de rest van Nederland, maar dit betekent niet dat deze afstanden niet per fiets af te leggen zijn (<5 km) (CBS, 2023 – 4). Het is echter belangrijk om te beseffen dat er grote verschillen zijn tussen stedelijke en landelijke gemeenten. In de landelijke gebieden kan het minder eenvoudig zijn om alle voorzieningen per fiets te bereiken. Zo zijn in Noord Overijssel en Salland bepaalde voorzieningen, zoals ziekenhuizen, verder weg. Dit kan het moeilijker maken om deze gebieden goed te ontsluiten voor fietsgebruik. 

Waarom pakken we de fiets?
Bovenstaand is beschreven dat afstand natuurlijk een belangrijke reden is waarom mensen de fiets pakken i.p.v. de auto. Er is echter onderzocht dat er belangrijkere redenen zijn waarom men de fiets zou pakken. Hieruit bleek wel dat mensen eerder de auto pakken als de fietsrit onveilig is (door drukte), als er goede parkeerplaatsen zijn en als er alleen muren en vlaggenmasten zijn om fietsen tegen te parkeren. Men pakt eerder de fiets wanneer dit sneller is, veilig is en wanneer men de fiets goed kan parkeren. Hiernaast is het ook zo dat men niet de fiets pakt wanneer men (grotere) objecten mee moet nemen, ondanks dat mensen fietstassen hebben (Crow, 2004). 

Acties waarom we eerder de fiets pakken in Overijssel
In Overijssel zijn we hard bezig om mensen eerder de fiets te laten pakken. Hiervoor zijn verschillende acties gedaan. Zo is er het Actieplan verkeersveiligheid. Om fietsen in de stad veiliger te maken zijn diverse projecten in Zwolle uitgevoerd zoals het realiseren van fietspaden en het waar mogelijk verwijderen van fietspalen. Dit principe is een forse omslag in denken en wijziging voor Zwolle, waarbij snelheidsverlaging voor het gemotoriseerd verkeer ingezet wordt voor verhoging van de verkeersveiligheid. Eén van deze acties is de realisatie van de fietsrotonde op de Philosofenallee/Vondelkade. De rotonde wijkt af van een reguliere rotonde, doordat fietsers volledig rond kunnen rijden, maar auto’s niet. Een andere actie is de regensensor op de fietsstraat aan de Van Karnebeekstraat. Deze fietslichten geven fietsers bij regenachtig weer sneller groen licht. Echter is niet alleen Zwolle bezig met deze innovaties. Zo is Enschede bezig met de Fietsapp Enschede. Met de Enschede Fietst-app spaart de fietser punten voor elke fietsrit. De punten wisselen ze in voor beloningen bij lokale ondernemers. In de app zie je ook hoeveel CO2 ze besparen, hoeveel kilometers ze er al op hebben zitten en ze kunnen challenges starten. Zo wordt fietsen in Enschede nog leuker. 

Help mee de beleidsdoelen te behalen! Jouw input wordt op prijs gesteld…
Om de circulaire beleidsdoelen te halen in Overijssel is het dus aan te raden om sterk in te zetten op de fiets! Er zijn al mooie acties gaande, maar het zou mooi zijn als Overijsselbreed alle gemeenten aanhaken. 365 dagen fietsen kan deze verbindende schakel zijn! Heb je dus interessante projecten gelezen? Of ben je zelf bezig met initiatieven die ervoor zorgen dat Overijssel nog meer bereikbaar wordt per fiets? Neem dan contact op via info@365dagenfietsen.nl om jou te verbinden of jouw project te delen via de relevante kanalen en/of netwerk. 

Bronnen 

CBS (2023 – 4)Afstand tot voorzieningen
Crow (2004)Waarom pakken mensen de fiets
Mobiliteitsplatform (2012)Regensensor bij fietslicht

Foto: Gijs Versteeg

Wellicht ook interessant

Fietsverhaal
Impact fietsen
op gezondheid
Fietsverhaal
Bijdrage fietsclubs
aan de gemeenschap